Læses fremtidens aviser og tidsskrifter på iPad?

Fra nogle trykte medier har der lydt begejstring over iPad’en, fordi den ses som deres redning i tider med tilbagegang.

Journalisten.dk har en omfattende række artikler omkring Ipad som medie for pressen:

Har også lige i samarbejde med Adobe udviklet “The Wired Tablet App” hvor denne demonstrationsvideo af app’en ligger:

Lidt ironisk, at det er i samarbejde med Adobe, at Wired har lavet denne app. Adobe som jo står bag flash, som jo nok ikke vil blive vist på iPad’en.

Jeg kommer til at tænke på, om det at udvikle specifikke apps til det enkelte medie i virkeligheden er vejen frem? Gider vi i det hele taget downloade en app for hvert medie vi godt vil læse? Er det ikke nemmere at besøge de enkelte mediers website, og på den måde læse nyhederne?


Comments are closed.